Български (България)English (United Kingdom)

 Ул. “ Кирил и Методий” 33
 телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

 За повече информация - пишете ни.

- Нашите възпитаници -

Walls Talkwalls-to-talk

Критерии за оценяване

- Галерия -

Обществени поръчки

A+ R A-

16.11. 2015г. /понеделник/ - 12:30 часа, сутерен – Откриване на изложба
17.11.2015г. /вторник/ -  18:00 ЧАСА, КОНЦЕРТНА ЗАЛА „БОЖКО ШОЙКОВ“ – Преподавателски концерт
18.11. 2015г. /сряда/ –  18:00 часа, КЗ „БОЖКО ШОЙКОВ“– Детски концерт
19.11.2015г. /четвъртък/ –  18:00 часа, КЗ „БОЖКО ШОЙКОВ“– Концерт на Общински  духов оркестър, диригент Пламен Марков
20.11.2015г. /петък/ - 18:00 часа, ДКТ „Иван Радоев“ – ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ под надслов „ 55 години докосваме бъдещето“

За първа година в с. Бистрица, София се организира конкурс за акордеон с международно участие.

От 25 до 30 септември, 2015 гр. Ланчиано, Италия бе домакин на Международен конкурс за акордеонисти - най-голямата конкуренция в Западна Европа.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  I   ПИГ – I A, I Б  КЛАС
Събота, 12 Септември 2015 08:34

Откриване на учебната 2015-16 година

Учебната година ще се открие на 15 септември в 10.30 часа в концертна зала "Б.Шойков"
Учениците да се явят в 9.30 в двора на училището .
Четвъртък, 03 Септември 2015 07:28

Допълнителна септемврийска сесия

Допълнителна септемврийска сесия провеждане на изпитите - Изобразително изкуство - смяна на специалност - 11.09.2015 г. - 9,00 ч.; Актьорско майсторство - приемен изпит за 8 клас и поп и джаз пеене - приемен изпит за 8 клас - 12.09.2015 г. - 9,00 ч.

На основание чл.95 от ППЗНП организацията на учебния процес е полудневна и целодневна.

ПИГ е форма на обучение, в която децата могат да постъпват при желание на родителите, след подаване на заявление и представяне на служебна бележка, че работят на пълен работен ден.

Четвъртък, 06 Август 2015 09:26

Списък с учебниците за VIII клас


1.    Български  език – изд.”Анубис”, Вл. Жобов и колектив
2.    Литература – изд. „Анубис”, Клео  Протохристова  и  колектив
3.    Математика – изд. „Анубис”, Чавдар Лозанов
4.    Физика и астрономия – изд. „Булвест”, М. Максимов
5.    История и цивилизация – изд. „Анубис”, Христо Матанов
6.    Биология и здравно  образование – изд. „Булвест”, Владимир Овчаров
7.    Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест”, Георги Нейков
8.    География и икономика – изд. „Просвета”, Нено Димов
1. Оригинал на Удостоверение за завършен ІV клас,
VІІ клас или на Свидетелство за завършен VІІІ клас.

2. Когато се кандидатства с приравнителни изпити за
продължаване на обучението от друго училище в НУИ „Панайот Пипков” гр. Плевен се представя Удостоверение за завършен съответен клас – оригинал и Удостоверение за преместване.

Ученици на НУИ „П. Пипков“ гр. Плевен се записват срещу представен бележник.
Страница 1 от 18