Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

 Ул. “ Кирил и Методий” 33
 телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

 За повече информация - пишете ни.

- Нашите възпитаници -

Walls Talkwalls-to-talk

- Галерия -

Обществени поръчки

A+ R A-
Заповед N РД-15-1211/28.08.2014 год.
Четвъртък, 14 Август 2014 11:05

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ – VIII клас

С П И С Ъ К УЧЕБНИЦИ – VIII клас

1.    Български  език – изд.”Анубис”, Вл. Жобов и колектив
2.    Литература – изд. „Анубис”, Клео  Протохристова  и  колектив
3.    Математика – изд. „Анубис”, Чавдар Лозанов
4.    Физика и астрономия – изд. „Булвест”, М. Максимов
5.    История и цивилизация – изд. „Анубис”, Христо Матанов
6.    Биология и здравно  образование – изд. „Булвест”, Владимир Овчаров
7.    Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест”, Георги Нейков
8.    География и икономика – изд. „Просвета”, Нено Димов
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на музикални инструменти за нуждите на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” гр. Плевен, а именно: 1 брой Роял, 3 броя Акордеони с конвертор по Национална програма „Модернизация на системата на професионалното образование".

Заповед
Документация
Публична покана
Приложение № 1 - Списък на документите
Приложение № 2 - Оферта
Приложение № 3 - Административни сведения
Приложение № 4 - Списък с референции
Приложение № 5 - Декларация по чл. 47
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП
Приложение № 7- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Приложение № 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Приложение № 9 - Техническа оферта
Приложение № 10 - Предлжение за изпълнение
Приложение № 11 - Ценова оферта
Приложение № 12- Договор
Приложение № 13 - Декларация пза участие на подизпълнител
Трети международен фестивал за маримба и ударни инструменти – Плевен 2014 – уникално събитие в света на перкусиите
Третият международен фестивал за маримба и ударни инструменти се проведе в Плевен от 2 до 7 юли. Организатор и домакин на събитието отново са НУИ „Панайот Пипков“ и училищното настоятелство. Фестивалът за втори път е спонсориран от Фондация „Америка за България“ и бе включен в културния афиш на град Плевен.
В рамките на VII Фестивал за акордеонисти и баянисти от 25-28.06.2014 в гр. Пакш, Унгария се проведе  I Международен конкурс за акордеонисти и баянисти" .
Важно!
Записване на приетите  ученици от V  и VIII класове и приравнителни за други класове за учебната 2014 /2015 година. 
За записване на приетите ученици в V и VIII класове кандидатите да  представят оригинал на свидетелство за завършен клас .
За записване след приравнителен изпит -  оригинал на удостоверение за преместване 
Записването е от 30 юни  до 4 юли 2014 от 8.00 до 16.30 часа в стая №15
ПИАНО – V клас
1.    Елена Чавдарова Христанова
2.    Мария Ивайлова Димитрова
3.    Юнис Мохамед Елтаиб
4.    Детелина Христова Миткова
5.    Моника Александрова Макавеева
6.    Тамара Василева Ангелова
Третият международен фестивал за маримба и ударни инструменти ще се проведе от 2 до 7 юли в Плевен. Инициатор на фестивала е Плевенската школа по ударни инструменти, създадена от Симеон Серафимов. Организатор на събитието са НУИ „Панайот Пипков“ и училищното настоятелството. Ръководител на проекта – Августина Серафимова.
23.06.2014 г. –  ПОНЕДЕЛНИК
9,00 ч. – стая № 17
АКОРДЕОН –  VIII клас
1.    Димитър Светославов Кичков
2.    Евгени Илиянов Гочев
17.06.2014 г. ДОРОТЕЯ ЛЮЦКАНОВА 9,30 ч. – 10,15 ч.
18.06.2014 г. ДОРОТЕЯ ЛЮЦКАНОВА 9,30 ч. – 10,15 ч.
19.06.2014 г. ДОРОТЕЯ ЛЮЦКАНОВА 9,30 ч. – 10,15 ч.
Страница 1 от 14