Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Бюджет 2018 / Други / График родителски срещи
A+ R A-

График родителски срещи

График на родителските срещи за 2017 година в НУИ "П. Пипков" Плевен

Клас и

класен ръководител

Стая

N

Класова

Обща

I – Т.Николова

7

21.02.2017г.; 30.03.2017г.;

17.05.2017г.

IIа – В.Колева

IIб – К.Бенчева

30

18

21.02.2017г.; 30.03.2017г.;

17.05.2017г.

III – Р.Попова

8

21.02.2017г.; 30.03.2017г.;

17.05.2017г.

IVа– В.Дилова

IVбСн.Макавеева

15

9

21.02.2017г.; 30.03.2017г.;

17.05.2017г.

Vа – Д.Горанова

21

26.04.2017г.

15.03.2017г.

Vб – Н.Трифонова

22

26.04.2017г.

15.03.2017г.

Vв – М.Иванова

33

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIа – Т.Йотова

40

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIбД.Бачовска

23

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIв – Ил.Ангелов

2

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIIа – С.Петрова

20

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIIб – Г.Пецанов

22

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIIв – Ст.Вълчева

21

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIIIа – К.Георгиева

17

26.04.2017г.

15.03.2017г.

VIIIб – Г.Гергова

20

26.04.2017г.

15.03.2017г.

IXа – Д.Пенова

2

26.04.2017г.

15.03.2017г.

IXб – М.Николчева

9

26.04.2017г.

15.03.2017г.

IXв – Е.Янева

8

26.04.2017г.

15.03.2017г.

Xа – Л.Божкова

23

26.04.2017г.

15.03.2017г.

Xб – Ст.Томова

17

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIа - Св.Йотова

33

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIб – П.Серезлиева

40

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIвП.Дилкова

19

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIIаВ.Дундакова

19

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIIб – В.Асенов

45

26.04.2017г.

15.03.2017г.

XIIв – Е.Николова

41

26.04.2017г.

15.03.2017г.