Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

A+ R A-

Tакси за приемните и приравнителни изпити за учебната 2015/2016

На основание Заповед РД – 09 – 194/ 30. 05. 2003 г. на Министерство на културата определям такси за приемните и приравнителни изпити за учебната 2015/2016 година както следва:
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Подготвителен клас 1 изпит – 6 лв.
I клас                             1 изпит – 6 лв.
V клас                            1 изпит – 6 лв.
VIII клас    

Класически инструменти:

Пиано                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Цигулка                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Виола                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Виолончело                 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Контрабас                 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Класическа китара            2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Флейта                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Обой                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Кларинет                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Фагот                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Тромпет                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Цугтромбон                 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Ударни инструменти        2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Акордеон                 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Класическо пеене            2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Поп и джаз пеене            2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Акордиране                 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.

Народни инструменти

Кавал                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Гайда                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Гъдулка                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Тамбура                     2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Народно пеене            2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Български  танци            1 изпит   х 6 лв. =  6 лв.
Изобразително изкуство    2 изпита х 6 лв. = 12 лв.
Актьорско майсторство        1 изпит х 6 лв. =     6 лв.
IХ клас
Класическо пеене            2 изпита х 6 лв. = 12 лв.


ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ ВЪВ:
II клас, III клас, IV клас, VI клас, VII клас – 2 изпита х 6 лв. = 12 лв.

ІХ клас                          4 изпита х 5 лв. = 20 лв.

IХ клас
Български танци                1 изпит х 5 лв. = 5 лв.
Изобразително изкуство            4 изпита х 5 лв. = 20 лв.

Х клас                        
Български танци                1 изпит х 5 лв. = 5 лв.
Изобразително изкуство            6 изпита х 5 лв. = 30 лв.

ИЗПИТ ЗА СМЯНА НА СПЕЦИАЛНОСТ:
6 лв.


За специалността Български танци е задължително кандидатите да имат направена застраховка „Живот“ за дните на провеждане на приемните изпити.
Ако се яват кандидати, които кандидатстват за две специалности, заплащат такси и за двете специалности.
Учениците с един родител (сира ) или без родители – не внасят такси.
В случай, че кандидатът не се яви на изпитите, таксата не се връща.
Таксата се внася в касата на НУИ „Панайот Пипков” гр. Плевен – II етаж.
Вносната бележка се представя с подаване на документите.
Документи ще се приемат: от 11.06.2015 г. до 19.06.2015 г.

Работно време на комисията за приемане на документи:
от 8.00 ч. до 16.30 ч.