Резултати на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас, специалност ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Резултати на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас, специалност ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Име, презиме, фамилия

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

49

Изобразително изкуство

6.00

2

25

Изобразително изкуство

6.00

3

70

Изобразително изкуство

6.00

4

5

Изобразително изкуство

5.75

5

28

Изобразително изкуство

5.75

6

122

Изобразително изкуство

5.50

7

37

Изобразително изкуство

5.25

8

9

Изобразително изкуство

5.00

9

4

Изобразително изкуство

4.75

10

12

Изобразително изкуство

4.75

11

32

Изобразително изкуство

4.75

12

2

Изобразително изкуство

4.50

13

29

Изобразително изкуство

4.50

14

26

Изобразително изкуство

4.25

15

1

Изобразително изкуство

4.00

16

36

Изобразително изкуство

4.00

17

33

Изобразително изкуство

4.00

18

7

Изобразително изкуство

3.50

back to top