Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас – ГЪДУЛКА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас – ГЪДУЛКА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

52

Главен специален – гъдулка

Солфеж

5.50

2

22

Главен специален – гъдулка

Солфеж

5.50

3

39

Главен специален – гъдулка

Солфеж

5.00

4

53

Главен специален – гъдулка

Солфеж

4.50

професия/специалност ТАМБУРА – V клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

41

Главен специален –

тамбура

Солфеж

5.00

професия/специалност КАВАЛ – VІІІ клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

91

Главен специален – кавал

5.75

Солфеж

професия/специалност ТАМБУРА – VІІІ клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

104

Главен специален –

тамбура

5.00

Солфеж

2

93

Главен специален –

тамбура

4.75

Солфеж

Смяна на специалност ТАМБУРА за постъпване в VІІ клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

112

Главен специален –

тамбура

5.50

Солфеж

back to top