Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ОСМИ клас, специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ОСМИ клас, специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

55

Изящни изкуства

6.00

2

113

Изящни изкуства

6.00

3

114

Изящни изкуства

6.00

4

137

Изящни изкуства

6.00

5

57

Изящни изкуства

5.75

6

141

Изящни изкуства

5.75

7

108

Изящни изкуства

5.75

8

73

Изящни изкуства

5.50

9

80

Изящни изкуства

5.50

10

138

Изящни изкуства

5.25

11

85

Изящни изкуства

5.25

12

61

Изящни изкуства

5.00

13

81

Изящни изкуства

5.00

14

74

Изящни изкуства

4.75

15

135

Изящни изкуства

4.75

16

90

Изящни изкуства

4.25

17

134

Изящни изкуства

3.75

18

95

Изящни изкуства

3.75

19

132

Изящни изкуства

3.50

20

75

Изящни изкуства

3.50

21

129

Изящни изкуства

3.50

22

130

Изящни изкуства

3.25

23

125

Изящни изкуства

3.00

24

116

Изящни изкуства

3.00

25

79

Изящни изкуства

3.00

26

100

Изящни изкуства

3.00

за постъпване в VІ клас,

специалност ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

89

Изобразително изкуство

2.00

2

68

Изобразително изкуство

2.00


back to top