Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас, професия/специалност ЦИГУЛКА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Списък с резултатите на кандидатите от положените изпити за прием в ПЕТИ клас, професия/специалност ЦИГУЛКА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

46

Главен специален – цигулка

5.44

Проверка на музикалните способности

5.25

2

117

Главен специален – цигулка

5.38

Проверка на музикалните способности

5.00

професия/специалност ВИОЛА – V клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

76

Главен специален – виола

5.00

Проверка на музикалните способности

5.00

2

3

Главен специален – виола

4.44

Проверка на музикалните способности

4.50

3

31

Главен специален – виола

3.25

Проверка на музикалните способности

4.50

професия/специалност ВИОЛА – VІІІ клас

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

по ред

Входящ номер

Оценки от положените изпити

Наименование на изпита

Цифрова оценка

Наименование на изпита

Цифрова оценка

1

127

Главен специален – виола

5.00

Проверка на музикалните способности

2

131

Главен специален – виола

3.00

Проверка на музикалните способности

back to top