XII национален конкурс за ученици-акомпанятори

Плевен 6-9 Април 2017 г.

Конкурсни прояви

 

7 април 2017 г. – петък

9,00 ч. – Откриване на конкурса.

10,00 ч. – 11,30 ч.- Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – І тур.

12,00 ч. – 13,00 ч.- Прослушване на кандидати от І възрастова група – І тур.

 

15,00 ч. – 15,30 ч. - Прослушване на кандидати от І възрастова група – ІІ тур.

16,00 ч. – 17,30 ч. - Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – І тур.

17,30 ч. – 18,00 ч. - Прослушване на кандидати от ІІІ възрастова група – І тур.

 

18,30 ч. - Концерт на ДУО СЛАВЧЕВИ

в програмата – Антонин Дворжак, Франц Шуберт,

Йордан Гошев,  Александър Йосифов

 

8 април 2017 г. – събота

10,00 ч. – 11,00 ч. - Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – І тур.

11,00 ч. – 12,30 ч. - Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – ІІ тур.

15,30 ч. – 16,30 ч. - Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – ІІ тур.

16,30 ч. – 17,00 ч. - Прослушване на кандидати от ІІІ възрастова група – ІІ тур

 

18,00 ч. - Представяне на книгата на д-р Ермила Секулинова

„Савка Шопова-Маркова – акомпанятор

Съдба или призвание“.

 

9 април 2017 г. – неделя

10,00 ч. – 11,00 ч. - Прослушване на кандидати от ІІ възрастова група – ІІ тур.

13,00 ч. - Награждаване и заключителен концерт

 

 

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

 

7 април 2017 г. (петък ) – 10,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПЪРВИ ТУР

1. Катерина Димитрова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Шопен – Етюд ор. 25 № 2

Тодор Попов – „Песен“

Солист: Вероника Мичева – контрабас

2. Емили Христова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Шопен – Етюд ор. 10 № 5

Марин Големинов – „Прелюд“

Солист: Биляна Добрева – виола

3. Василена Иванова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Шопен – Етюд ор. 10 № 9

Г. Златев-Черкин – „Севдана“

Солист: Биляна Добрева – виола

4. Катрин Терзич – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Шопен – Етюд ор. 10 № 2

Г. Златев-Черкин – „Пасторал“

Солист: Димитър Димитров – флейта

 

7 април 2017 г. (петък ) – 12,00 ч.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПЪРВИ ТУР

1. Николай Димитров – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Шопен – Етюд ор. 25 № 7

П. Владигеров – „Романтичен валс“ ор. 12

Солист: Виктория Даскалова – цигулка

2. Цвета Атанасова – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Мошковски – Етюд № 6

Брамс – Скерцо до минор

Солист: Цвета Бонева – цигулка

 

7 април 2017 г. (петък ) – 15,00 ч.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Николай Димитров – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Бетовен – Соната ор. 31 N 3 ми бемол мажор – І ч.

Моцарт – Концерт за флейта KV 313 сол мажор – І ч.

Солист: Димитър Димитров – флейта

2. Цвета Атанасова – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Моцарт – Соната, си бемол мажор К 333 – І ч.

Кванц – Концерт за флейта К 49, Allegro

Солист: Димитър Димитров – флейта

7 април 2017 г. (петък ) – 16,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПЪРВИ ТУР

1. Анжела Тодорова – НМУ „Л. Пипков“ София

Шопен – Етюд ор. 10 № 5

Ангел Заберски – Елегия

Солист: Петко Колев – цугтромбон

2. Ивана Куманова – НУМТИ „Д. Петков“ Пловдив

Шопен – Етюд ор. 25 № 12

Марин Вълчанов – Рондо

Солист: Георги Георгиев – кларинет

 

7 април 2017 г. (петък ) – 17,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Катрин Терзич – НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе

Бах – Прелюд и фуга № 19, ла мажор

Брух – Концерт № 1 ор. 26 – І ч.

Солист: Виктория Даскалова – цигулка

Доницети – Романс на Мари из операта „Дъщерята на полка“

Солист: Сема Юсеинова – класическо пеене

 

7 април 2017 г. (петък ) – 17,30 ч.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПЪРВИ ТУР

1. Петя Станева – НУМТИ „Д. Петков“ Пловдив

Шопен – Етюд ор. 10 № 5

Шуман – Фантастични пиеси ор. 73

Солист: Зиад Касем – виолончело

8 април 2017 г. (събота ) – 10,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПЪРВИ ТУР

1. Калин Иванов – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Шопен – Етюд ор. 25 № 10

П. Владигеров – Ситно хоро

Солист: Елеонора Цветанова – флейта

2. Иван Иванов – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Шопен – Етюд ор. 25 № 12

Д. Палиев – Скерцо

Солист: Миладин Иванов – ударни инструменти

8 април 2017 г. (събота ) – 11,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Катерина Димитрова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Бах – Прелюд и фуга, до мажор

Ней Розауро – Концерт І ч.

Солист: Ивона Минкова – ударни инструменти

Б. Барток – Румънски танци

Солист: Марина Маринова – цигулка

2. Емили Христова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Бах – Прелюд и фуга, ми минор

Ней Розауро – Концерт № 2, ІІ ч.

Солист – Илина Рачева – ударни инструменти

Годар – Валс

Солист: Пламена Пенова – флейта

3. Василена Иванова – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Бах – Прелюд и фуга, ми минор

Ней Розауро – Концерт за маримба І ч.

Солист: Габриела Ангелова – ударни инструменти

Попер – Концертен полонез

Солист: Васил Върбанов – виолончело

 

8 април 2017 г. (събота ) – 15,30 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Анжела Тодорова – НМУ „Л. Пипков“ София

Бах – Прелюд и фуга сол минор

Брух – Концерт за цигулка № 1 – ІІ и ІІІ част

Солист: Кай Орлинов – цигулка

Форе – Елегия

Солист: Симеон Шиндаров – виолончело

2. Ивана Куманова – НУМТИ „Д. Петков“ Пловдив

Бах – Прелюд и фуга ре минор

Еманоел Сежурне – Концерт за маримба І ч.

Солист: Александра Тотева – ударни инструменти

Андре Месаже – Конкурсно соло

Солист: Георги Георгиев – кларинет 

8 април 2017 г. (събота ) – 16,30 ч.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Петя Станева – НУМТИ „Д. Петков“ Пловдив

Шопен – Балада № 1

Вебер – Концерт за кларинет и оркестър фа минор, ор. 73 І ч.

Солист: Георги Георгиев – кларинет

Г.Златев Черкин – Севдана

Солист: Зиад Касем – виолончело

 

9 април 2017 г. (неделя ) – 10,00 ч.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ВТОРИ ТУР

1. Иван Иванов – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Бах – Прелюд и фуга ми бемол минор

Рзаев – Концертино

Солист: Миладин Иванов – ударни инструменти

Сарасате – Цапатеадо

Солист: Виктория Маринова – цигулка

2. Калин Иванов – НУИ „П. Пипков“ Плевен

Бах – Прелюд и фуга фа диез мажор

Хр. Йоцов – Концерт за маримба

Солист: Златина Иванова – ударни инструменти

Бизе – Дрдла – Фантазия Кармен

Солист: Виктория Маринова – цигулка

 

Репетиции през периода на протичане на конкурса

Целодневно са предоставени за репетиции следните стаи:

НУМТИ „Добрин Петков” Пловдив – стая № 24 и 25

НУИ „П. Пипков” Плевен – стая № 34, 35 и 36

НМУ „Л. Пипков” София – стая № 17

НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе – стая № 11 и 12

 

График за акустични репетиции

в КЗ „Божко Шойков” на НУИ „П. Пипков” Плевен

 

7 април 2017 г.

7,30 ч. – 9,00 ч. – Плевен

13,00 ч. – 14,00 ч. – Русе

14,00 ч. – 14,20 ч. – София

14,20 ч. – 15,00 ч. – Пловдив

 

8 април 2017 г.

7,30 ч. – 9,30 ч. – Плевен

12,30 ч. – 13,00 ч. – Пловдив

13,00 ч. – 13,30 ч. – София

 

 

9 април 2017 г.

8,00 ч. – 10,00 ч. – Плевен

12,00 ч. – 13,00 ч. – Акустична репетиция на участниците в заключителния концерт

 

Организационен секретар: Жечка Димитрова – 0879 125165

Технически секретар: Наталия Гетова – 0878 251198

 

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:

Министерство на културата

Община Плевен

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД

БТК – Vivacom

Издателство „Просвета – София“ АД

Хотел „Балкан” – Плевен

НМА „Проф. П. Владигеров” София

СБМТД – София – Сдружение „Акомпанятори”

 

Проф.д-р Савка Шопова-Маркова

Това е една от наградите за ХІІ Национален конкурс за ученици-акомпанятори, осигурена от проф. Ростислав Йовчев


back to top