Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

 Ул. “ Кирил и Методий” 33
 телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

 За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Архив / Архив 2013-2014
A+ R A-
К О Н С У Л Т А Ц И И по Изобразително изкуство за кандидатите за V клас и  VIII клас9.00 – 12.30 часаСтаи №8 и №9 - V…
ЗАПОВЕД № РД15- 853/04.06.2014 г.Годишните изпити по главен специален предмет за класовете V-VIII клас да се проведат по следния график: 10 юниИзобразително изкуство - 5 клас -13.00 ч.ст.№811 юниИзобразително изкуство…
ЗАПОВЕД № РД15- 854/04.06.2014 г.Н А Р Е Ж Д А М: Учебните занятия да приключат на 13 юни включително.Краен срок за оформяне на годишните оценки 18.00 часа на 13…
Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата 2014/2015 г. (изтегли справочника)
С 11 награди се завърнаха акордеонистите от 13-то издание на НК  "Танцуващи клавиши" - гр.  Нови Пазар, 2014
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ПАНАЙОТ ПИПКОВ” ГР.ПЛЕВЕН П Р А В И Л Н И К   ЗА…
КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ПАНАЙОТ ПИПКОВ” – ГР. ПЛЕВЕН
Правилник за осигуряване безопасни условия на обучение , възпитание и труд
Страница 1 от 6