ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, утвърден със Заповед № РД 09-122/19.02.2018 г. на министъра на културата.

ПЪРВИ КЛАС:

1 паралелка, 22 места за специалностите:

пиано – 4, акордеон – 2, цигулка – 3, виола – 1, виолончело – 1, класическа китара – 2, флейта – 1, обой – 1, кларинет – 1, ударни инструменти – 2, гъдулка – 1, тамбура – 1, народно пеене – 2.

ПЕТИ КЛАС:

3 паралелки – 68 места за специалностите:

пиано – 7, акордеон – 3, цигулка – 2, виола – 1, виолончело – 1, контрабас – 1, класическа китара – 4, цугтромбон – 1, обой – 1, кларинет – 1, фагот – 1, тромпет – 1, валдхорна – 1, ударни инструменти – 4, кавал – 2, гайда – 1, гъдулка – 2, тамбура – 2, народно пеене – 4, български танци – 12, изобразително изкуство – 18.

ОСМИ КЛАС:

3 паралелки – 76 места за специалностите:

Музикант-инструменталист и музикант-вокалист за специалностите:

пиано – 3, акордеон – 4, цигулка – 1, виола – 2, виолончело – 1, контрабас – 1, класическа китара – 3, флейта – 2, кларинет – 1, фагот – 1, обой – 1, цугтромбон – 1, тромпет – 1, ударни инструменти – 5, кавал – 1, гайда – 1, гъдулка – 1, тамбура – 2, народно пеене – 3, поп и джаз пеене – 3, за професия танцьор, специалности български танци – 12, професия художник – изящни изкуства – 18, за професия актьор, специалност драматичен театър – 8

 

 

 

 

ЖЕЧКА ДИМИТРОВА

Директор на НУИ „П. Пипков” – гр. Плевен

back to top