Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Правилник за пропусквателния режим / Други / ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА за учебната 2016/2017 година
A+ R A-

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА за учебната 2016/2017 година

Обучението в училището се осъществява с двусменен режим на работа. 
Училището е отворено в работните дни от 6,00 ч. до 20,00 ч.
Учебните занятия започват в 7,30 ч. за І-ва смяна и в 13,00 ч. за ІІ-ра смяна и завършват съгласно седмичното разписание.

 

Първа смяна

1 час – 7,30 ч. – 8,10 ч.

Междучасие
2 час – 8,20 ч. – 9,00 ч.

Междучасие
3 час – 9,20 ч. – 10,00 ч.

Междучасие
4 час – 10,10 ч. – 10,50 ч.

Междучасие
5 час – 11,00 ч. – 11,40 ч.

Междучасие
6 час – 11,50 ч. – 12,30 ч.

 

Втора смяна

1 час – 13,00 ч. – 13,40 ч.

Междучасие
2 час – 13,50 ч. – 14,30 ч.

Междучасие
3 час – 14,40 ч. – 15,20 ч.

Междучасие
4 час – 15,40 ч. – 16,20 ч.

Междучасие
5 час – 16,30 ч. – 17,10 ч.

Междучасие
6 час – 17,20 ч. – 18,00 ч.

 

Учебните часове в І-ви и ІІ-ри клас започват в 8,20 ч. и са с продължителност 35 минути, в ІІІ-ти – ХІІ-ти клас – с продължителност – 40 минути. Учебните часове за втора смяна приключват в 19,30 ч.
Междучасията се обявяват с училищен звънец.
Въведена е целодневна организация на обучение в начален курс – сформирани са 4 ПИГ.
Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.
Учителите се явяват на работа 15 мин. преди започване на първия си учебен час. Изпълняват задълженията си съгласно длъжностната си характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

Работното време на:
Директора при 5 дневна работна седмица – по график.
Заместник-директори при 5 дневна работна седмица е по график, утвърден от директора, от 8,00 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 16,30 ч.