Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

 Ул. “ Кирил и Методий” 33
 телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

 За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Преподаватели / Музикално теорeтични дисциплини
A+ R A-
Музикално теорeтични дисциплини

Музикално теорeтични дисциплини

4

В музикално-теорeтичната група на НУИ "П. Пипков"- гр. Плевен, работят 10 преподаватели: Здравка Трифонова, Росица Кожухарова, Илиана Драганова, Августина Серафимова, Людмила Божкова, Даниела Траянова, Веселка Дундакова, Силвия Маркова, Диана Русева и Белла Хараламбова. През годините обучават учениците по различните музикално-теорeтични дисциплини и имат заслуга за изграждането им като музиканти и личности. С професионализъм, постоянство и всеотдайност, те мотивират своите възпитаници да се развиват и да усъвършенстват таланта си. Знанията и подготовката, които дават на учениците си, са високо оценени от тях и от преподавателите във Висшите учебни заведения, където младите хора продължават образованието си.
Учителите от музикално-теорeтичната група имат важен принос в художествено-творческата и методическа дейност на НУИ "П. Пипков"- гр. Плевен. Със своите идеи, инициативност и професионални умения, те се включват активно в осъществяването на различни дейности от живота на училището. Преподавателите от групата са сценаристи, водещи и модератори на концерти и експозиции, рецензенти на дипломни работи, участници в проекти и  конференции, членове на комисии с методическа и творческа насоченост, автори на аранжименти, рекламни материали и публикации. Те са класни ръководители, дежурни учители, организатори на младежки инициативи, летен отдих, екскурзии и посещения на културни мероприятия.
С разнообразната си творческа и педагогическа дейност, преподавателите от музикално-теорeтичната група на НУИ "П. Пипков"- гр. Плевен, заслужено се радват на уважението на своите колеги и обичта на учениците си. Те имат съществен принос за издигане и утвърждаване авторитета на училището, като национална институция по изкуствата.

Понеделник, 10 Октомври 2011 13:28

Белла Хараламбова

Белла Хараламбова е преподавател по музикално-теоретични дисциплини и диригент на духовите оркестри в Национално Училище по Изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен.

Тя е завършила дирижиране, музикознание и музикална педагогика в Националната Музикална Академия „Панчо Владигеров” – София през 2004г.

Оттогава работи като преподавател, композитор, оркестратор и диригент.

След завършване на ДМА “П.Владигеров”  в София  със специалност  „Музикална педагогика”,  e назначена с конкурс за редовен преподавател по солфеж в  НУИ “П.Пипков”   гр.Плевен
През целия си професионален път работи целенасочено и взискателно за комплексното развитие на музикалните способности на учениците от различни възрасти , чрез натрупване на теоретични  знания и практически умения . С постигнатите резултати в музикално - теоретичната подготовка  подпомага успешно възпитаниците си, да продължат обучението си  във висшите музикални заведения и се реализират в  областта на музикалната теория и изпълнителско изкуство.