Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Преподаватели / Учители I-IV клас
A+ R A-
Учители I-IV клас

Учители I-IV клас

Длъжност - Старши учител, І-ІVклас.Образование - Висше-магистър, Завършила ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"-В.Търново, специалност - Начална училищна педагогика, квалификация - Начален учител.Допълнителна квалификация: Втора ПКС – ЦИИУ, София Курсове: "Европейски практики" - сертификат Курсове:  Методика на обучение по БДП Курсове: Базови и специфични  компютърни умения Курсове: Обучение на деца със СОП Е-mail:…
Длъжност - Старши учител, І-ІVклас.Образование - Висше - магистър, Завършила СУ „Св.Климент Охридски“ – София, специалност - Начална училищна педагогика,  квалификация - Начален учител  със специализация „ Изобразително изкуство”. Допълнителна квалификация: Трета ПКС – ЦИИУ, София МОН-НПЦ-Майкрософт България -Ръководители на компютърни кабинети ДИУУ-СУ „Св.Климент Охридски” – София. Правоспособност да преподава БД…
Длъжност -Старши възпитател, І-ІVклас Образование - Висше - магистър, Завършила ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”-Велико Търново, специалност - Начална училищна педагогика, квалификация - Начален учител. Допълнителна квалификация: Първа ПКС  – „ Детските въпроси – средство за повишаване активността в обучението по математика в началното училище”, ДИПКУ – Варна. Следдипломна специализация – „…
Длъжност - Старши възпитател, І-ІVклас Образование -Висше-магистър, Завършила ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"-В.Търново, специалност - Начална училищна педагогика, квалификация - Начален учител Допълнителна квалификация: Втора ПКС – ЦИИУ, София Курсове:  Методика на обучение по БДП Курсове: Базови и специфични  компютърни умения E-meil: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Длъжност -Старши учител, І-ІVклас Образование - Висше-магистър, Завършила ВПИ- Благоевград, специалност - Начална училищна педагогика,  квалификация - Начален учител  със специализация „ Изобразително изкуство”. Допълнителна квалификация: Втора ПКС – ЦИИУ, София ДИУУ –гр. София- СУ „Св. Климент Охридски”. Методика на Безопасност на движението І – ІV кл. Правоспособност да преподава БД…
Длъжност -Старши учител, І-ІVклас Образование - Висше-магистър, Завършила ВПИ- Благоевград, специалност - Начална училищна педагогика,  квалификация - Начален учител Допълнителна квалификация: Диплом „Учител по френски език в НУ“ – Варна –ДУУ-Шумен Втора ПКС – ЦИИУ, София Курс „Методика на Безопасност на движението І – ІV кл“ Курс „ Базови и специфични…
Длъжност - Старши възпитател, І-ІVклас Образование - Висше - магистър,  ВПИ- Благоевград, специалност - Начална училищна педагогика,  квалификация - Начален учител Допълнителна квалификация: Пета ПКС – ЦИИУ, София Удостоверение за професионална квалификация по проект „Включващо обучение на деца СОП”. Удостоверение за професионална квалификация по БДП. Удостоверение от МОН за обучители по…