Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

 Ул. “ Кирил и Методий” 33
 телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

 За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

- Галерия -

A+ R A-

НУИ "Панайот Пипков", ХГ "Светлин Русев" гр. Плевен, фондация "Благородна" гр. София
Организират

Майсторски клас по цигулка на проф. д-р Деворина Гамалова (Лондон)

3 април 2017 г. (понеделник) – 16.00 – 19.30 ч.
Камерна зала на НУИ ”П. Пипков”

4 април 2017 г. (вторник) – 10.00 – 14.00 ч.
ХГ „Светлин Русев”

4 април 2017 г. (вторник) – 14.30 – 18.00 ч.
Камерна зала на НУИ ”П. Пипков”

Заключителен концерт на участниците и проф. Деворина Гамалова

 

4 април 2017 г. 18.30 ч.
Камерна зала НУИ ”П. Пипков”
Вход свободен

1. Медицинско удостоверение от личния лекар – ксерокопие.

2. Ксерокопие на Удостоверение за раждане.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Дата Стая Час Преподавател
18.04.2017 г.,(вторник) № 22 17,30 – 18,05 Силвия Петрова
19.04.2017 г.,(сряда) № 9 17,30 – 18,05 Белла Хараламбова
20.04.2017 г.,(четвъртък) № 9 17,30 – 18,05 Людмила Божкова

График на родителските срещи за 2017 година в НУИ "П. Пипков" Плевен

І ДЗИ – БЕЛ - 19.05.2017 г.

ІІ ДЗИ - 22.05.2017 г.

ДЗИ практика – І тур - 29.05.2017 г.

(класически и народни инструменти, народно пеене и български танци)

ДЗИ практика – ІІ тур пред публика - 30.05.2017 г.

(класически инструменти)

ДЗИ практика – ІІ тур пред публика - 31.05.2017 г. (народни инструменти, народно пеене, български танци)

ДЗИ практика – художници - 02.06.2017 г.

ДЗИ за професионална квалификация - 09.06.2017 г.

(тест – за всички специалности)

Обучението в училището се осъществява с двусменен режим на работа. 
Училището е отворено в работните дни от 6,00 ч. до 20,00 ч.
Учебните занятия започват в 7,30 ч. за І-ва смяна и в 13,00 ч. за ІІ-ра смяна и завършват съгласно седмичното разписание.

Вид дейност Срок
За І клас:
1 Подаване на документи за кандидатстване. Провеждане на консултации.

27.03.2017 г. – 31.03.2017 г.
18.04.2017 г. – 20.04.2017 г.

2

Провеждане на изпити за проверка на способностите

21.04.2017 г.
3 Обявяване на резултатите от изпитите. 21.04.2017 г.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици. 24.04.2017 г.
5 Записване на приетите ученици. 24.04.2017 г. – 28.04.2017 г.
6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

2.05.2017 г.
7 Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици. 25.06.2017 г.
8 Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием 30.06.2017 г.
За V, VІІІ и ІХ клас:
1

Подаване на документи за кандидатстване. Провеждане на консултации.

16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.
16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.

2 Провеждане на изпити за проверка на способностите.

23.06.2017 г. – 27.06.2017 г.,
по график на училището.

3 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици. 29.06.2017 г.
5 Записване на приетите ученици 29.06.2017 г. - 05.07.2017 г.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места. 07.07.2017 г.
7 Попълване на незаетите места и записване на учениците. 14.07.2017 г. по график на училището
8 Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием 20.07.2017 г.

Нека заедно се потопим в магията на Коледните дни  и си пожелаем здраве, радост и  просперитет.

15 декември
18.00 ч. Коледен фолклорен концерт – Концертна зала

16 декември
17.30 ч. Коледен концерт  Елена Николова  Камерна зала
18.ч. Коледен концерт на специалност ударни инструменти  Концертна зала

19 декември
17.30 ч. Коледен концерт Струнна група  - Камерна зала

20 декември
17.ч Коледен концерт –Воденичарова - Концертна зала

22 декември
18 ч. Коледен концерт  Група ансамбли и състави

23 декември
17.30 ч. Коледен концерт  Д.Вълчанова

Страница 3 от 9