Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

A+ R A-

График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2018/2019 г

График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2018/2019 г., съгласно Наредба № 2 от 2016 г. НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен

 

Вид дейност

Срок

 

За І клас:

1.

Подаване на документи за кандидатстване – по график, определен от директора на училището.

26.03.– 30.03.2018 г.

 

Консултации

16.04.2018 г. – 19.04.2018 г.

2.

Провеждане на изпити за проверка на способностите – по график, определен от директора на училището.

20 април 2018 г. – 9,00 ч.

3.

Обявяване на резултатите от изпитите.

20 април 2018 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици.

25 април 2018 г.

5.

Записване на приетите ученици.

3.05.2018 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места.

4.05.2018 г.

7.

Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици.

по график, утвърден от директора на училището, но не по-късно от 24.06.2018 г.

8.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 28.06.2018 г.

 

 

За V и VІІІ клас:

1.

Подаване на документи за кандидатстване – по график, определен от директора на училището.

13.06.2018 г. – 19.06.2018 г.

 

Консултации

13.06.2018 г. – 19.06.2018 г.

2.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

по график, определен от директора.

20.06.2018 г. – 26.06.2018 г.

3.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици.

29.06.2018 г.

5.

Записване на приетите ученици

02.07.2018 г. – 06.07.2018 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

09.07.2018 г.

7.

Попълване на незаетите места и записване на учениците.

в срок до 10.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

8.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 20.07.2018 г.