Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

Документи

- Gallery -

Училищни учебни планове
A+ R A-

Училищни учебни планове

Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - I клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план начална степен IV клас за учебната 2018 - 2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - II клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - III клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план начална степен - IV клас за учебната - 2019-2019 година
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - V a клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - V б клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - V в клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - VI a клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - VI б клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - VI в клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - VII a клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство - VII б клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - VIII a клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - VIII б клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - VIII в клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - IX a клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - IX б клас - 2019-2019 г.
Училишен учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация - IX в клас - 2019-2019 г.