Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

Документи

- Gallery -

A+ R A-

Концерт по повод 80-годишнината на проф. д-р на изк. ПЕНЧО СТОЯНОВ.

На 15 декември в НУИ „Панайот Пипков” ще бъде отбелязана 80-годишнината от рождението на видния български композитор, музикален теоретик и ерудит, проф. д-р на изк. ПЕНЧО СТОЯНОВ. Пред колеги и млади музиканти юбилярът ще представи последния си труд „Аспекти на стила в музиката”.
Същата вечер в концерта на Плевенската филхармония, свързан с честването, ще участва и перкусионен ансамбъл „Акцент”. 

проф. д-р на изк. ПЕНЧО СТОЯНОВ

Завършва БДК (дн. НМА “Проф. Панчо Владигеров”) с композиция при проф. Парашкев Хаджиев и проф. Панчо Владигеров през 1955. Специализира в Московската консерватория композиция при А. Хачатурян и теория на музиката при В. Протопопов, В. Цукерман и С. Скребков.
Преподавателската му дейност в НМА започва през 1955 като асистент по хармония и теория на музиката, асистент по музикален анализ (от 1956). Професор (от 1972). “Доктор на изкуствознанието” (1981). Води майсторски класове по композиция в Германия (1989), Южна Корея (1992, 93, 95, 96), Австрия (1995). Изнася доклади на симпозиуми и научни конференции в Германия, Франция, Италия, Унгария, Чехия, Русия, Югославия, Гърция и други. Изявен музикален теоретик, професор по композиция, П. Стоянов е изградил генерации ярки музикални творци и музиколози.
Голяма част от творчеството му представя характерни за българската музика насоки, свързани с изявена социална ангажираност и оптимистичен демократичен патос, както и с търсения по отношения на съвременен свободен композиционен език. Автор е на: 5 симфонии, 3 симфонични поеми, 3 увертюри; Дивертименто за струнен оркестър и други оркестрови творби; 2 струнни квартета, клавирен квинтет, 3 сонати за цигулка и пиано, произведения за пиано; 2 цикъла художествени песни и други пиеси; над 350 хорови песни и други. Участвал е и като член на жури в конкурси по композиция в Австрия, Холандия, Германия. Неговите ученици са авторитетни личности, преподаватели в университети в САЩ, Южна Корея, Германия, Югославия, Македония, Гърция, Виетнам. Носител е на международни награди по композиция в Полша (1955), Франция (1978), както и на национални държавни и творчески награди.


Автор е на музикално-теоретични трудове, учебници и др.IMG_1927IMG_1931