Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

Документи

- Gallery -

A+ R A-

Консултации по солфеж за V и VІІІ клас

Консултации по солфеж за V и VІІІ клас 13.VІ. – 19.VІ. 2018 г. стая № 8


Час

Клас, профил

13.VІ.

(сряда)

14.VІ.

(четвъртък)

15.VІ.

(петък)

18.VІ.

(понеделник)

19.VІ.

(вторник)

9,30

V клас

класици

Веселка Василева

Силвия Петрова

Белла Хараламбова

Даниела Пенова

Даниела Пенова

10,15

V клас

народни

Веселка Василева

Силвия Петрова

Белла Хараламбова

Даниела Пенова

Даниела Пенова

11,00

VІІІ кл.

класици

Веселка Василева

Силвия Петрова

Белла Хараламбова

Августина Серафимова

Людмила Божкова

11,45

VІІІ кл.

народни

Веселка Василева

Силвия Петрова

Белла Хараламбова

Августина Серафимова

Людмила Божкова

Забележка: приемните изпити ще се проведат в периода 20.VІ. – 26.VІ. 2018 г. по предварително утвърден график.