Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

Документи

- Gallery -

Необходими документи за кандидатстване
A+ R A-

Необходими документи при кандидатстване

1. Медицинско удостоверение от личния лекар, като за специалност – Български танци да се направи допълнителна консултация с ортопед, за специалност – Изобразително изкуство – консултация с очен лекар.
2. Ксерокопие на Удостоверение за раждане.
3. Ксерокопие на Удостоверение за завършен ІV клас, 
Свидетелство за завършено основно образование – VІІ  клас или на Свидетелство за завършено основно образование – VІІІ клас.
4. Застрахователна полица за дните на провеждане на изпитите – за специалност Български танци.

Когато се кандидатства с приравнителни изпити за продължаване на обучението от друго училище в НУИ „Панайот Пипков” гр. Плевен се представя ксерокопие на Удостоверение за завършен съответен клас.
При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Застраховката се прави в училището, ако кандидатите нямат такава.